FORTROLIGHEDSPOLITIK

Vilkår og betingelser og kundeoplysninger

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 grundlæggende betingelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for kontrakter, du indgår med os som udbyder (Fechtner Modellbau GmbH & Co. KG) Luk via hjemmesiden www.fechtner-modellbau.de. Medmindre andet er aftalt, modsiges inddragelsen af ​​dine egne betingelser, der muligvis er blevet brugt af dig.

(2) En forbruger i henhold til følgende regler er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der ikke kan tilskrives hans kommercielle eller uafhængige erhvervsaktivitet. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der ved indgåelse af en juridisk transaktion handler i udøvelsen af ​​sin uafhængige erhvervsmæssige eller kommercielle aktivitet.

§ 2 indgåelse af kontrakten

(1) Med forbehold af kontrakten er salg af varer .

(2) Så snart det respektive produkt er lagt ud på vores hjemmeside, afgiver vi et bindende tilbud om at indgå en kontrakt for online indkøbskurvsystemet under de betingelser, der er specificeret i varebeskrivelsen. 

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet som følger:
De varer, der er beregnet til køb, lægges i "indkøbskurven". Du kan bruge den tilsvarende knap i navigationslinjen til at hente "indkøbskurven" og til enhver tid foretage ændringer der.
Efter at have klikket på knappen "Checkout" eller "Fortsæt med at bestille".
  (eller lignende navn) Efter indtastning af dine personlige data og betalings- og forsendelsesbetingelser, vil ordredataene blive vist som en ordreoversigt.

Hvis du bruger et øjeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) som betalingsmetode, vil du enten blive ført til ordreoversigtssiden i vores onlinebutik eller til hjemmesiden for udbyder af det videresendte øjeblikkelige betalingssystem.
Hvis du videresendes til det respektive øjeblikkelige betalingssystem, skal du foretage det rigtige valg eller indtaste dine data der. Endelig får du vist ordredataene som en ordreoversigt på hjemmesiden til udbyderen af ​​det øjeblikkelige betalingssystem eller efter at du er blevet sendt tilbage til vores onlinebutik.


Før du afgiver ordren, har du mulighed for at kontrollere oplysningerne i ordreoversigten igen, ændre dem (også via "tilbage" -funktionen i internetbrowseren) eller at annullere ordren.
Ved at sende ordren via den tilsvarende knap ("Betal med betalingspligt", "køb" / "køb nu", "Betal med betalingspligt", "betal" / "betal nu" eller lignende betegnelse), erklærer du din accept af tilbuddet på en juridisk bindende måde, hvorved kontrakten indgås.
 
(4) Dine forespørgsler for at udarbejde et tilbud er ikke bindende for dig. Vi giver dig et bindende tilbud i tekstform (f.eks. Via e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage (medmindre en anden periode er angivet i det respektive tilbud).

(5) Behandlingen af ​​ordren og fremsendelsen af ​​al information, der kræves i forbindelse med indgåelsen af ​​kontrakten, udføres af en delvis automatiseret e-mail. Du er derfor nødt til at sikre, at den e-mail-adresse, du giver os, er korrekt, at modtagelsen af ​​e-mails teknisk sikres og især at ingen SPAM-filtre forhindrer dette.

§ 3 Brugerdefinerede varer

(1) Du giver os de nødvendige oplysninger, tekster eller filer, der kræves til det individuelle design af varerne via onlinebestillingssystemet eller via e-mail senest umiddelbart efter kontraktens indgåelse. Vores mulige specifikationer for filformater skal overholdes.
 

(2) Du forpligter dig til ikke at overføre data, hvis indhold krænker tredjeparters rettigheder (især ophavsret, navngivningsrettigheder, varemærkerettigheder) eller krænker eksisterende love. Du skadesløsholder os udtrykkeligt mod alle krav fra tredjepart, der hævdes i denne sammenhæng. Dette gælder også omkostningerne ved juridisk repræsentation, der kræves i denne sammenhæng.
 

(3) Vi kontrollerer ikke de transmitterede data for korrekthed og påtager os ikke noget ansvar for fejl.

§ 4 Særlige aftaler om de tilbudte betalingsmetoder

(1) Afdragskøb via easyCredit
Ved køb i rater via easyCredit gælder også de generelle betingelser for køb i rater fra easyCredit. Du kan finde vilkår og betingelser her.

(2) Betaling med SOFORT / Sofortüberweisung
Hvis du vælger betalingsmetoden Sofort / Sofortüberweisung, vil betalingen blive behandlet af betalingstjenesteudbyderen Sofort GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland; "SOFORT"). Sofort GmbH er et Klarna Group-selskab (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige). Forudsætningen for at bruge betalingsmetoden SOFORT er, at du har en aktiveret netbankkonto. Under betalingsprocessen som en del af ordren skal du identificere dig i overensstemmelse hermed og bekræfte betalingsordren til SOFORT. Din bankkonto vil blive debiteret umiddelbart efter afgivelse af ordren. Mere information om SOFORT kan findes på https://www.klarna.com/sofort/.
 
(3) SEPA Direct Debit 
Når du betaler med SEPA direkte debitering, giver du os tilladelse til at opkræve fakturabeløbet fra den angivne konto ved at udstede et tilsvarende SEPA-fuldmagt.


Ankomsten af ​​betalingen sker inden 3-10 Dage efter afslutningen.

Fristen for indsendelse af forudgående anmeldelse forkortes til 5 dage inden forfaldsdatoen. Du er forpligtet til at sikre, at kontoen har tilstrækkelige midler på forfaldsdagen. I tilfælde af returdebitering på grund af din fejl skal du bære bankgebyret.

§ 5 tilbageholdelse, Ejendomsforbehold

(1) Du kan kun udøve en ret til tilbageholdelse, hvis det vedrører krav fra det samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom indtil fuld betaling af købsprisen.

(3) Hvis du er en iværksætter, gælder følgende også:

a) Vi forbeholder os ejerskabet til varerne indtil fuldstændig afvikling af alle krav, der stammer fra det nuværende forretningsforhold. Før overdragelse af ejerskab af de reserverede varer er et pantsætning eller sikkerhedsoverførsel ikke tilladt.

b) Du kan videresælge varerne i den almindelige forretningsdrift. I dette tilfælde tildeler du allerede nu alle krav på det fakturabeløb, der tilfalder dig fra videresalg, vi accepterer tildelingen. De er yderligere bemyndiget til at inddrive kravet. Hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os dog retten til selv at inddrive kravet.

c) I tilfælde af kombination og blanding af de reserverede varer opnår vi medejerskab af den nye vare i forhold til fakturaværdien af ​​de reserverede varer til de andre behandlede varer på behandlingstidspunktet.

d) Vi forpligter os til at frigive de værdipapirer, som vi har ret til på din anmodning, i det omfang, at vores realisationsværdi af vores værdipapirer overstiger kravet, der skal sikres med mere end 10%. Valget af værdipapirer, der skal frigives, er vores ansvar.


§ 6 garanti

(1) Der er lovbestemte garantirettigheder.

(2) Som forbruger bedes du straks ved leveringen kontrollere varerne for fuldstændighed, åbenlyse fejl og transportskader og hurtigst muligt meddele os og speditøren eventuelle reklamationer. Hvis du undlader at gøre det, har dette ingen indflydelse på dine lovpligtige garantikrav.

(3) I det omfang en egenskab ved varen afviger fra de objektive krav, anses afvigelsen kun for at være aftalt, hvis du er blevet informeret herom af os inden afgivelse af kontrakterklæringen, og afvigelsen er udtrykkeligt og særskilt aftalt mellem de kontraherende parter.

(4) Så vidt du er en iværksætter, gælder afvigelse fra ovennævnte garantiregler:

a)  Kun vores egne oplysninger og producentens produktbeskrivelse anses for at være aftalt som kvaliteten af ​​varerne, men ikke anden reklame, offentlige kampagner og udtalelser fra producenten.

b)  I tilfælde af mangler garanterer vi efter eget valg enten reparation eller efterfølgende levering. Hvis afhjælpningen af ​​manglen mislykkes, kan du enten anmode om et afslag i prisen eller fortryde kontrakten. Afhjælpning af mangler anses for mislykket efter et mislykket andet forsøg, medmindre andet er opstået, især af varens art eller manglen eller andre omstændigheder. Ved reparationer skal vi ikke afholde de øgede omkostninger, der opstår ved forsendelsen af ​​varen til et andet sted end udførelsesstedet, forudsat at forsendelsen ikke svarer til varens tilsigtede anvendelse.

c)  Garantiperioden er et år efter levering af varerne. Tidsnedsættelsen gælder ikke:


- skyldigt forårsaget skade, der kan tilskrives os fra skade på liv, krop eller helbred og i tilfælde af anden skade forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed;
- så vidt vi bedragerisk har skjult manglen eller har givet garanti for varens kvalitet;
- til ting, der er blevet brugt til en bygning i overensstemmelse med deres normale brug og har forårsaget dens mangel;
- i tilfælde af juridisk regres krav, som du har mod os i forbindelse med garantirettigheder

§ 7 Lovvalg, udførelsessted, jurisdiktionssted

(1) Tysk lov gælder. For forbrugere gælder dette valg af lov kun i det omfang, at dette ikke fjerner den beskyttelse, der ydes ved obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i staten, hvor forbrugerens sædvanlige opholdssted er (gunstigt princip).

(2) Udførelsesstedet for alle tjenester fra forretningsforbindelserne med os og jurisdiktionsstedet er vores hjemsted, forudsat at du ikke er en forbruger, men en købmand, en juridisk enhed i henhold til offentlig ret eller en særlig offentlig fond. Det samme gælder, hvis du ikke har en generel jurisdiktion i Tyskland eller EU, eller hvis dit opholdssted eller dit sædvanlige opholdssted ikke er kendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges. Bemyndigelsen til at anke til retten på et andet juridisk sted for jurisdiktion forbliver upåvirket.

(3) Bestemmelserne i FN's salgskonvention finder ikke eksplicit anvendelse.

II. Kundeoplysninger

1. Sælgers identitet

Fechtner Modellbau GmbH & Co. KG
Lerchenstraße 17
74259 Widdern
Tyskland
telefon: +496298938838
E-mail: info@fechtner-modellbau.deAlternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen er en platform for den ekstra online konfliktløsning (OTB-platformen) med klar konverterbare https://ec.europa.eu/odr.


Vi er ikke villige og ikke forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer for forbrugervoldgiftsnævn.

2. Oplysninger om kontraktens indgåelse

De tekniske trin til indgåelse af kontrakten, indgåelse af selve kontrakten og korrektionsmulighederne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne "Kontraktsindgåelse" i vores generelle vilkår og betingelser (del I.).

3. Kontrakt sprog, traktattekst opbevaring

3.1. Kontraktssprog er tysk .

3.2. Vi gemmer ikke den fulde kontrakttekst. Før du afgiver ordren via online indkøbskurvsystemet  kontraktdata kan udskrives eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens udskrivningsfunktion. Når vi har modtaget ordren, sendes ordredataene, de krævede oplysninger i henhold til fjernsalgskontrakter og de generelle vilkår og betingelser igen til dig via e-mail.

3.3. I tilfælde af anmodninger om tilbud uden for online indkøbskurvsystemet vil du modtage alle kontraktdata i form af et bindende tilbud i tekstform, f.eks. Via e-mail, som du kan udskrive eller elektronisk gemme.

4. adfærdskodekser

4.1. Vi har underlagt købers kriterier for sælkvalitet i Händlerbund Management AG, som kan ses på: https://www.haendlerbund.de/de / downloads / käufersiegel /køber seglcertificeringskriterier.pdf.

5. Væsentlige egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

De væsentligste egenskaber ved de varer og / eller tjenester kan findes i de respektive tilbud.

6. Priser og betalingsmetoder

6.1. De angivne priser i de respektive tilbud samt forsendelsesomkostninger er de samlede priser, de inkluderer alle priskomponenter inklusive alle gældende skatter.

6.2. Forsendelsesomkostningerne er ikke inkluderet i købsprisen. De kan hentes via en tilsvarende markeret knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud, vises separat under bestillingsprocessen og bæres af dig desuden, medmindre der er lovet gratis levering.

6.3. Hvis leveringen foretages til lande uden for Den Europæiske Union, kan vi medføre yderligere omkostninger, som vi ikke er ansvarlige for, såsom told, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (overførsels- eller valutakursgebyrer fra kreditinstitutterne), som du skal bære. 

6.4. Omkostninger ved pengeoverførsel (Bankoverførsel eller valutakursgebyrer) skal bæres af dig i tilfælde, hvor leveringen finder sted i et EU-land, men betalingen blev initieret uden for Den Europæiske Union.

6.5. De tilgængelige betalingsmetoder vises under en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.6. Medmindre andet er angivet i de individuelle betalingsmetoder, forfalder betalingsrettighederne i henhold til kontrakten straks til betaling.

7. levering

7.1. Leveringsbetingelser, leveringsdato og eksisterende leveringsbegrænsninger kan findes under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

7.2. Hvis du er forbruger, er det lovreguleret, at risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af den solgte vare under forsendelsen først overgår til dig, når varerne overdrages til dig, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du selvstændigt har bestilt et transportfirma, der ikke er navngivet af entreprenøren eller en anden person, der er ansvarlig for at udføre forsendelsen.

Er du en iværksætter, levering og forsendelse er på din risiko.

8. Juridiske garantirettigheder

Ansvaret for mangler er baseret på bestemmelsen "Garanti" i vores generelle vilkår og betingelser (del I).

Disse vilkår og betingelser og kundeoplysninger blev oprettet af advokaterne fra Händlerbund, der specialiserer sig i it-lovgivning og konstant kontrolleres for juridisk overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer retssikkerheden for teksterne og er ansvarlig i tilfælde af advarsler. For mere information, se: https://www.haendlerbund.de/de / services /juridisk sikkerhed / generelle vilkår og betingelser service.

sidste ændring: 29.11.2023


Sidst viste